תקנון האתר – תנאי שימוש באתר קינג דוד

ברוכים הגולשים לאתר המכירות של KING DAVID מזרונים – אתר הקניות הוירטואלי המופעל ע"י חב' המלך דוד תעשיות מזרנים בע"מ.
באתר מופעלת זירת המכירות המציעה ללקוחותיו מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב מוצרי החברה (להלן: "החברה") הן בשיטת המכירות הפומביות והן במכירות קבוצתיות, כל זאת במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים (להלן: "זירת המכירות").

1. כללי:
1.1 הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את בקפידה, שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה התקנון על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
1.2 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.3 משמעותה של המילה "פעולה" בתקנון זה הינה – כל פעולה המתבצעת לשם מוצר או שירות המוצעים למכירה בזירת המכירות, לרבות הצעת רכישה ו/או רכישת הרשמה לקניה.
1.4 רשאי להשתתף במכירות הפומביות ו/או הקבוצתיות כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.
1.5 לביצוע פעולה בזירת המכירות רשאי כל משתמש שברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. ביצוע פעולות בזירת המכירות, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון, למעט הגשת הצעה במכירות פומביות.
1.6 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.
1.7 למען הסר ספק, המוצרים המוצעים למכירה בזירת המכירות, מוצעים על ידי החברה. האחריות הבלעדית למכירת אספקתם, גביית הכספים, מתן אחריות וכדומה, מוטלת על החברה.

2. הזמנת מוצרים ו/או שירותים
2.1 באתר מוצע למכירה מגוון רחב של מוצרי החברה (להלן: "מוצרים")בארץ בעולם. המוצרים מוצעים למכירה בזירת המכירות בדרך של מכירות קבוצתיות ו/או בדרך של מכירות פומביות.
2.2 כדי שהחברה תוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך") חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי. למרות שהחברה עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים בזירת המכירות יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים בזירת המכירות אזלו מהמלאי. במקרה זה, החברה תעשה כמיטב יכולתה לפנות אליך עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל זאת יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך והחברה תימנע הצעתה, מחיוב כרטיס האשראי שלך.
2.3 מכירות קבוצתיות
2.3.1 ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, ומחירו של המוצר כפי שמוצע על ידי חברה.
2.3.2 המחיר של המוצר, הינו מחיר כפי שמוצע על ידי החברה. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
2.3.3 בכדי להשתתף במכירה קבוצתית, תתבקש להירשם לקבוצת הקניה, כאשר בעת רישומך לקבוצת הקניה תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה.
2.3.4 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. החברה תהא רשאית לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
2.3.5 במהלך תקופת המכירה, תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: שם פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר ההצעה.
2.3.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני ( הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו ).
2.3.7 למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של נרשם במכירה קבוצתית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה. לחברה שמורה הזכות לבטל את המכירה הקבוצתית עד למועד זה.
2.4 מכירות פומביות
2.4.1 ליד כל מוצר מופיע תיאור קצר ותמציתי של המוצר, הנמסר באחריותו הבלעדית של הספק, מחירו ההתחלתי של המוצר, מדרגות המחיר והמועדים בהם המוצר ניתן לרכישה בשיטת המכירה הפומבית.
2.4.2 מחיר המוצר או השירות כפי שמופיע בעמוד המכירה, הינו המחיר כפי שמוצע על ידי החברה. מחירים אלה אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק, ובאחריות המזמין לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
2.4.3 בכדי להשתתף במכירה פומבית, עליך להירשם ולהגיש הצעה, כאשר בעת תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת דואר רישומך אלקטרוני, כתובת וטלפון, וכן את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. ללא מסירת הפרטים המלאים, לא תוכל להשתתף במכירה פומבית. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים. הספק יהיה רשאי לבטל השתתפות לקוח במכירה, היה ואותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.
2.4.4 במהלך המכירה הפומבית, תפורסם באתר רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: פרטי של מציע ההצעה והאות הראשונה של שם משפחתו, מועד הגשת ההצעה ומספר שם ההצעה וכן מספר המוצרים המוצעים למכירה. עם סיום המכירה הפומבית, תוכל להתעדכן האם הצעתך זכתה ע"י כניסה ל- "הצעות שלי". החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מספר המוצרים המוצעים במהלך המכירה ללא כל הודעה מראש.
2.4.5 קנייה בשיטת ה-AutoBid. קיבעו אתם מהו המחיר המקסימאלי אותו אתם רוצים לשלם על המוצר. הגישו הצעה בשיטת AutoBid ומאותו רגע המערכת תתמודד במקומכם על הזכייה במוצר באופן אוטומטי. נכנסים לדף "הגשת הצעה", קובעים את המחיר המקסימאלי אותו אתם רוצים להציע על המוצר ומערכת ה- AutoBid תגיש עבורכם הצעות עד המחיר המקסימאלי אותו קבעתם.
במידה ותזכו במכירה, תקבלו הודעת זכייה לתיבת הדואר האלקטרוני וכמו כן, תוכלו להתעדכן באמצעות כניסה לדף "ההצעות שלי" שממקום בתחתית האתר. לידיעתכם, מערכת ה- AutoBid תופעל 5 דקות לפני סיום המכירה. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שבה ה- AutoBid הוא הגבוה ביותר.
2.4.6 מכירה פומבית תסתיים במועד הנקוב בדף המכירה הפומבית, או לאחריו, היה ובתוך 2 דקות ממועד סיום המכירה הנקוב, מגיעות הצעות נוספות. במקרה זה, המכירה תימשך עד אשר תיסגר סופית 2 דקות לאחר הגשת ההצעה האחרונה. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להקדים ו/או לדחות את מועד סגירת המכירה הפומבית.
2.4.7 סכום ההצעה יעלה במדרגות שיקבעו ע"י החברה ואשר יפורסמו בדף המכירה הפומבית.
2.4.8 מועד הגשת ההצעה ייחשב כמועד שנקלטה ההצעה במחשבי החברה.
2.4.9 על מציע ההצעה, חלה החובה להתעדכן במחירו הנוכחי של המוצר במכירה הפומבית, לפני אישור הצעתו.
2.4.10 סמוך לאחר מועד סגירת המכירה הפומבית, תיבדקנה כל ההצעות שהוגשו המכירה, והזוכים בה יקבעו באופן ממוחשב על ידי דרוג ההצעות שהוגשו, במסגרת החל מההצעה הגבוהה ביותר, וכלה בהצעה הנמוכה ביותר. בכפוף לכמות המוצרים המוצעת, ההצעות שתבחרנה כזוכות תהיינה ההצעות הגבוהות ביותר. במידה וישנן הצעות שניתנו בסכום זהה, אזי תינתן עדיפות להצעה שנתקבלה ראשונה.
2.4.11 סמוך לאחר קביעת הזוכים, תישלח לזוכים הודעה על זכייתם לכתובת הדואר האלקטרוני (הכתובת שמסר המשתתף בעת רישומו). תנאי מוקדם לתוקף של משתתף במכירה פומבית הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן זכייתו לגביה.
* החברה לא תשא באחריות לקבלת הודעת הזכייה בכתובת הדואר של הזוכה, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתתף בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית.
2.4.12 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל מכירה פומבית כלשהי, באם יתברר לה שחלה תקלה בתקשורת או כל תקלה טכנית אחרת שמנעה ממשתתפים במכירה הפומבית את היכולת להתחרות במכירה הפומבית באופן תקין.
2.5 אם הגשת הצעה שנבחרה כזוכה, תוכל לבטל את זכייתך, בהתאם לסעיף 10 לתקנון זה. מבלי לפגוע באמור בסעיף 10, ביטול זכייה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב , בליווי הודעה טלפונית (03-9628989 שלוחה 5) אשר תגיע לשירות הלקוחות של החברה, עד 14 ימים מיום סגירת המכירה פומבית. במקרה של ביטול זכייה כאמור, או כאשר מספר המוצרים עולה על מספר הזוכים, לרבות בשל החלטה להגדיל את מספר המוצרים המוצעים למכירה, החברה תהא רשאית להציעם למשתתפים הנוספים, לפי דירוגם במכירה הפומבית.
2.6 במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאית החברה לחייב את הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. אם סופק המוצר לזוכה, חלה על הזוכה חובת החזרת המוצר למחסני החברה או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני החברה.
***יצוין כי, במכירה פומבית, לא רשאי הזוכה לאיסוף עצמי, באם הלקוח יתעקש על איסוף עצמי, יאבד בזאת את האחריות על המוצר.
2.7 היה והצעתך זכתה במכירה הפומבית ו/או זכית במוצר במכירה קבוצתית, יחויב כרטיס האשראי שלך ע"י החברה בסכום הצעתך לרבות דמי המשלוח.

3. תהליך ההזמנה
3.1 לאחר שהצעתך זכתה במכירה הפומבית ו/או לאחר שהצעתך התקבלה כחלק מקבוצת הקניה במכירה קבוצתית, תקבל אישור על כך בדף ה"הצעות שלי". אישור זה אינו מחייב את החברה למוצרים שהצעותיך זכו בהם, והוא רק מעיד שפרטי ההצעות הזוכות נקלטו במערכת.
3.2 רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, יפעל הספק בהליכי אספקת המוצרים שזכית.

4. הזמנה משובשת
4.1 כדי שהחברה תוכל לספק את המוצרים שזכית בהם, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך ועיבודה על ידי החברה. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות שלנו בטלפון: 03-9628989 שלוחה 5.
4.2 אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הצעתך שבוטלה.
4.3 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או כל דין.

5. אמצעי התשלום
5.1 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.
5.2 החברה תמתין לאישור חברת כרטיסי האשראי בגין הרכישה שבצעת באמצעות ורק לאחר קבלת האישור יעבד הספק את הזמנתך וישלח אליך את המוצרים. כרטיסך, למען הסר ספק, היה ורכישתך באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת הזמנתך, לא תאושר לביצוע על ידי חברת כרטיסי האשראי ולא תפעל תוך שבעה ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לפיתרון הבעיה ומתן אישור ע"י ימים חברת האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. פרטיות
6.1 הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
6.2 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעי החברה, חידושים בזירת המכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
6.3 החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה לשלול ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

7. עוגיות (cookies)
7.1 עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה באמצעות הדפדפן שלך, על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש. העוגיות, אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק לך שירות מהיר ויעיל ויחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם בעתיד.

8. אספקת המוצרים
8.1 אספקת המוצרים ע"י החברה, תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
8.2 זמני האספקה להם החברה מתחייבת מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר בזירת המכירות (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי ומועדים. יחד עם זאת, הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה חגים המקרים גם מצליחים בכך. מובהר בזאת כי החברה עושה כל מאמץ להבטיח את האספקה בזמן אך אין ביכולתה להתחייב לכך והיא לא תישא בכל אחריות לאיחור או עיכוב בזמני האספקה מצידה.
8.3 במועד מילוי פרטי הזמנתך עליך לבחור באפשרות של אספקת המוצר באמצעות משלוח או בדרך של איסוף עצמי (אפשרות איסוף עצמי קיימת למספר מוצרים באתר). במקרה שתבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא תחויב שליחים בדמי משלוח. תשומת לבך כי לאחר הגשת ההצעה לא תוכל לשנות את בחירתך. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר ממחסני הספק יתאם עם הספק, באמצעות מספר הטלפון המופיע בעמוד המכירה של המוצר, את איסוף המוצר. במכירות פומביות, כאמור, לא יתאפשר איסוף עצמי.
8.4 לתשומת לבך: המוצרים יסופקו לביתך באמצעות שליחים ו/או נהגים לכתובת שמסרת במהלך תהליך רישום הצעתך בזירת המכירות, אלא אם צוין אחרת. אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם הזמנת לכתובת עסקית (חברה) נא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
8.5 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה במקרים או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
8.6 המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים ו/או נהגים מקצועיים של החברה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי החברה ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהחברה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
8.7 אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה, ובכפוף לרשימת היישובים של החברה בהן מתבצעת עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את שליחות המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב העלול לסכן את חיי השלחים, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא בטחוני חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח פתרון בשל התנאים שצוינו לעיל, תהא החברה הפוסקת הבלעדית.
8.8 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
8.9 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
*** הובלת מוצרים במידות מיוחדות
אין החברה אחראית על הכנסת מוצרים במידות מיוחדות, על הלקוח לבדוק היטב באם המוצרים נכנסים לדירה ו/או לבית והתמקמותם במקום. במידה והמוצרים לא יכנסו לבית בשל מידה מיוחדת כאמור, הובלת המוצרים חזרה לחברה הינה באחריות ובתשלום הלקוח בלבד, כמו גם החלפת המוצר למידה אחרת, ישא הלקוח בהפרשי מחיר כמו גם הפסד כספי שנגרם לחברה.

9. מחירים ותשלומים
9.1 חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר הנקוב במכירה קבוצתית ו/או במחיר הצעתך הזוכה במכירה הפומבית, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בעמוד המכירה של המוצר.
9.2 החברה תהא רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להצעה שביצעת הוא המחיר המפורסם בזירת המכירות בעת שתשלים את תהליך הצעתך.
9.3 כל המחירים שמופיעים בזירת המכירות כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
9.4 אם הזמנת מוצרים יצוינו , יחושב שער הדולר על פי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם באתר בנק ישראל.

10. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
10.1 הינך רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת בזירת המכירות בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם. אם רכשת שירות הנך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם הספק אשר הציע את המוצר. החברה תנסה לפנים משורת הדין לסייע לך בכל בעיה וניתן לפנות אליה בטלפון: 03-9628989 שלוחה 5. לאחר בירור פנייתך לביטול הצעתך, עלייך להחזיר את המוצר למחסני החברה, או לחילופין, לבקש מהחברה שישלח שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו לספק . לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל חיוב דמי משלוח), ובניכוי הוצאות הספק כדין.
10.2 במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאית החברה לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/שירות או בסך של 100 ש"ח לפי הזול מביניהם. אם סופק לך המוצר, חלה עלייך חובת החזרת המוצר למחסני הספק הנמוך או מימון עלות המשלוח של המוצר אל מחסני החברה. במידה והחברה שלחה את המוצר ללקוח והמוצר טרם הגיע ללקוח יחוייב הלקוח בדמי משלוח לפי הכתוב בסעיף 14 ה' בחוק הגנת הצרכן:"לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח , אריזה או כל או התחייבות אחרת שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל הוצאה ההתקשרות בעסקה או בחוזה או בשל ביטולה".
10.3 במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את ההצעה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, ימנע הספק מחיוב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.
10.4 אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול או שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום הינך רשאי לשלוח לחברה את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שהחברה תקבל פנייתך, תפעל החברה, כאמור בסעיף 10.3 לעיל, ותוכל לקבל את המוצר בשנית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל החברה. הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג. הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981. עפ" חוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג ) (4) לחוק לא רשאי לבטל עסקה שבה בוצעו שדרוגים במיוחד בשביל הלקוח, להלן ציטוט הסעיף:" טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

11. אחריות
11.1 החברה תישא באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, בכל הנוגע לפרטים האמורים בכתב האחריות לגבי כל מוצר לגופו. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים בזירת המכירות לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים בזירת המכירות מוצגים בתום לב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
11.2 האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על החברה בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם.
11.3 בשום נסיבות לא תחול על החברה אחריות כלשהי לגבי נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי זירת המכירות, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות זירת המכירות, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בזירת המכירות, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של זירת המכירות או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בקפידה.
11.4 השירות בזירת המכירות ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
11.5 החברה מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח את זירת המכירות ואת רמת השירות בה, אך אינה מתחייבת שהשירות בזירת ולאבטח המכירות לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל קלקולים בחברה.
11.6 החברה לא תהא אחראית על התקלה שהתבצעה על ידי הלקוח.

12. דין ושיפוט
הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.
13. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות במהלך הרכישה ולאחריה, ניתן לפנות אל מח' הסחר האלקטרוני של החברה:
בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00
באמצעות טלפון מס': 03-9628989 שלוחה 5.
או באמצעות משלוח דואר לכתובת: אצ"ל 39, אזור התעשייה החדש, ראשון לציון.

*התקנון עודכן ב-06.02.2007

רוצים לקבל מידע נוסף ?

השאירו פרטים ויועץ שינה יחזור אליכם בהקדם

חיפוש מוצרים