מדיניות ביטולים והחזרות 

  • החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, ו/או בכפוף למדיניות מפעילת האתר, כפי שתקבע מעת לעת.
  • מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, תחייב את המזמין בדמי משלוח והרכבה כאמור בפרק דמי המשלוח.
  • שינוי הזמנה טרם יצאה למשלוח תיעשה באישור מראש של מפעילת האתר בלבד ובתנאי שמדובר במזרן סטנדרט.
  • שינוי הזמנה  לאחר תחילת היצור במיטות אינו אפשרי. 
  • לא ניתן יהיה להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל החזר כספי על רכישת מיטות ו/או בסיסים וזאת על אף אריזתם המקורית, החברה אינה מחזיקה במלאי קיים של מיטות ו/או בסיסים, החברה מייצרת מיטה ו/או בסיס עפ"י הזמנת הלקוח. הזמנת מיטה ו/או בסיס  היא הזמנה מיוחדת אשר לא ניתן להחליפה ו/או להחזירה ו/או לקבל בגינה זיכוי כספי, למעט אם מדובר בפגם ו/או אי התאמה אשר מקורם בחברה. תלונה לגבי פגם יש להודיע מיד לחברה ולא יאוחר מיום עסקים אחד.
  • על אף אישור להורדת ניילון בתקופת הניסיון על הלקוח לשמור על בד המזרן נקי מכתמים או מכל פגם שהו , החברה לא תקבל חזרה מזרן פגום , מלוכלך שספג כתמים מכל סוג. 
  • תקופת ניסיון למזרן בלבד : ניתן להחזיר/להחליף מזרן תוך 30 יום מיום קבלתו בכפוף לכך שהמזרן יהיה תקין ללא פגמים / קרעים  או שספג כתמים / נוזלים או  אם הלקוח ביצע בו שימוש רשלני. (להלן: "תקופת הניסיון"). 
  • תקופת ניסיון ללא ניילון תחול על מזרנים בלבד, ובתנאי כי המזרן הינו במידת סטנדרט, 140*190, 160*190 160*200 או באישור מיוחד מראש מאת החברה. 
  • תקופת הניסיון אינה חלה על מזרנים שאינם מופיעים ברשימת המידות הנמצאת בסעיף 7.
  • בתקופת הניסיון, אם מדובר בהחלפה, ניתן יהיה להחליף מזרן פעם אחת בלבד!
  • החזרת מזרן, או מוצר אחר שנרכש, יתבצע בתיאום מראש בלבד, בטלפון או במייל.
  • מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ז' לעיל, מזרנים במידה מיוחדת אינם ניתנים להחזרה על אף אריזתם המקורית.
  • שדרוג מזרן עסקת טרייד אין: בשדרוג מזרן "במסגרת האחריות" ובכפוף לה, יחזיר הלקוח את המזרן לחברה ויקבל מזרן לפי בחירתו בעלות מוזלת ובזיכוי כספי של 500 ש"ח לטובת רכישת מזרן מתוך הקולקציה באתר.
   יובהר כי מחירי המזרנים בשדרוגים הינם עפ"י שיקול דעת החברה בלבד!
  • הלקוח מצהיר כי בשדרוג מזרן, המזרן הישן אשר יימסר לחברה ייגנז ו/או יועבר למחזור ולא ניתן יהיה לקבלו בחזרה, לרבות בהחלפה. 
  • במקרה של שדרוג מזרן ניתן לקבל החזר כספי במסגרת תקופת הניסיון או לבצע החלפת מזרן פעם אחת במסגרת תקופת הניסיון אך לא ניתן יהיה לקבל ו/או להשיב ללקוח את המזרן הישן!
  • בכל מקרה אחר, ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על מוצרים מהאתר שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה אשר מקורם במפעילת האתר,   ניתן לקבל עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתם או מיום קבלת מסמך העסקה, לפי המאוחר מבניהם,  כאשר מדובר במוצר/ים שנרכש/ו במחיר מלא, על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו על המוצר/ים מוחזר/ים להיות באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
  • בטענה של פגם או אי התאמה במוצר, למפעילת האתר יהיה את השיקול דעת הבלעדי לקביעה האם מדובר בפגם ו/או באי התאמה אשר מקורו במפעילת האתר.
  • מפעילת האתר רשאית להפסיק את מכירת המוצרים באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד המוצרים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.
  • תינתן אחריות למזרנים, תנאי האחריות יופיעו בפרק אחריות באתר ותנאים אלו יחולו בכפוף לתנאי האחריות.
  • בכל מקרה בו תהיה סתירה בין מסמך זה לתעודת האחריות, האמור בתעודת האחריות יגבר.

שלחו לנו הודעה